Intrebări și răspunsuri

Cum trebuie interpretate dispozițiile art.1 alin.(1) punctul 36, teza a doua, din Legea nr.176/2010: ”(...) personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, care administrează sau implementează programe ori proiecte finanţate din fonduri externe sau din fonduri bugetare”?   | Potrivit dispozițiilor art.1 alin.(1) punctul 36 din Legea nr.176/2010, obligația de a completa declarație de avere și declarație de interese revine personalului instituţiilor şi autorităţilor publice care administrează sau implementează programe ori proiecte finanţate din fonduri externe sau din fonduri bugetare. Această dispoziție legală se aplică inclusiv personalului angajat cu contract individual de muncă în cadrul acestor instituții și autorități.
 
 
Persoanele implicate în contractele de cercetare (grant-uri) finanțate din fonduri externe sau din fonduri bugetare încadrate în institute de cercetare și universități din învățământul de stat au obligația declarării averii și a intereselor?   | Persoanele implicate în administrarea sau implementarea programelor ori a proiectelor finanţate din fonduri externe sau din fonduri bugetare, din cadrul institutelor, centrelor sau staţiunilor de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice conform dispozițiilor O.G.nr.57/2002, cu modificările și completările ulterioare, au obligația declarării averii și a intereselor. Institutele de cercetare sunt instituții publice, în înțelesul legii.
 
 
Unde trebuie să trimită declarațiile de avere și de interese preşedinţii, vicepreşedinţii, secretarii şi trezorierii federaţiilor şi confederaţiilor sindicale?   | Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale preşedinţilor, vicepreşedinţilor, secretarilor şi trezorierilor federaţiilor şi confederaţiilor sindicale se trimit în copie certificată Agenției Naționale de Integritate, în termenele prevăzute de Legea nr.176/2010.

Astfel, la nivelul entităților în care persoanele au obligația de a depune declarații și de interese, potrivit legii, se desemnează persoane responsabile care asigură implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese. Preşedinţii, vicepreşedinţii, secretarii şi trezorierii federaţiilor şi confederaţiilor sindicale depun declarațiile la persoana desemnată de șeful compartimentului resurse umane sau, după caz, de șeful secretariatului din cadrul federației sau confederației sindicale.
 
 

11 714 290

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 02.10.2023